Valpar födda/Puppies born 2018-03-10

3 hanar & 4 tikar födda 2018-03-10/3 males & 4 bitches born 2018-03-10

Alla valpar tingade/All puppies pre-booked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande valpkullar/Upcoming litter plans

Kull 4: Mountainduck's Miss Moneypenny ska paras under sommaren 2018.

Mountainduck's Miss Moneypenny will be mated during summer 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mountainduck's Miss Moneypenny

 

Kontakta anneli@mountainducks.se för mer info

Contact anneli@mountainduck.se for more info

Copyright © Mountainduck's kennel