Tollardelen av mountainduck's kennel drivs av mig, Anneli Nordvall. Jag är född 1985 och uppvuxen i ett hem fullt med hundar och andra djur. När jag var riktigt liten fanns det settrar, sen cavalier och fåglar, efter det kom flertalet fiskar, kaniner, råttor, hamstrar och till och med de då så populära hoppande bönorna. När jag var 16 år köpte jag min första egna hund, tibetanska spanieln Julia. När jag 2005 köpte min andra tibbe, Roxy, kom även intresset till hundutställningar.


2010 köpte jag min första tollare (Zelda) från Maalarigårdens kennel. Tollaren öppnade en helt ny värld för mig, hundägandet kom till en helt ny nivå. Jag tränar och tävlar med mina hundar i lydnad och rallylydnad. Även fast jag inte jagar så tränar jag jakt (både med dummy och vilt) och en del spår med mina hundar, har även varit in och provat på det här med brukssöket. Förutom det så ställer jag såklart även ut mina hundar. Tollaren är en ras som fungerar till nästan alla olika hundsporter. 2013 kom nästa tollare i huset, Chima, som bor hos mig på foder från Maalarigårdens kennel. Tollaren är en ras som jag verkligen har fastnat för och den här röda lilla räven kommer att finnas inom vår familj en mycket lång tid framöver.


Förutom att träna med mina hundar är jag även vice-ordförande i Norra Norrbottens Kennelklubb, kommiteéansvarig i NNKKs aktivitetskommitte och sitter även i NNKKs utställningskommitte. Förutom det är jag även aktiv i vår lokala brukshundsklubb, BHK Malmen. Jag har läst SKKs uppfödarutbildning som består av 6 delkurser (genetik, avel, parning & valpning, näringslära, juridik, beteende) och ska ge oss uppfödare mer kunskap för att nå dit vi vill med våran avel. Jag är även utbildad hundistruktör via Svenska brukshundsklubben.


Jag har en son, Kevin, som är född 2006. Vi bor i Gällivare, högt upp i norra Sverige, där skogen och fjället bara är ett stenkast bort. Tillsammans med min syster, Gabriella Holmström, startade vi år 2012 Mountainduck's kennel.The toller part of Mountainduck's kennel is handled by me, Anneli Nordvall. I'm born in 1985 and I've growned up in a home full of dogs and other animals. When I was little there were irish setters, then a cavalier and birds, after that it was a lot of fishes, rabbits, rats, hamsters and even the at the time so popular jumping beans. When I was 16 years I bought my first own dog, the tibetan spaniel Julia. When I bought my second tibbie, Roxy, my intrest for dog shows started.


At 2010 I bought my first toller (Zelda) from Maalarigårdens kennel. The toller opend a whole new world for me, the dog ownership came to a whole new level. I train and compete with my dogs in obedience and rally obedience. Even though I don't hunt myself I train hunting and retrieving with my dogs (both with dummys and birds), some tracking and I've also tried the working search. Besides that I of cause shows my dogs on dog shows too. The toller is a breed who works really good in mostly all dog sports. In 2013 the next toller, Chima, came in to our home. She's co-owned with her breeder Helena Björnström. The toller is a breed I really like very much and this little red fox is going to be in our family for a long long time.


Besides training with my dogs I'm also vice-chairman of our kennel club, Norra Norrbottens Kennelklubb, in charge of our activity committe and active in out show committe. I'm also active in our local working dog club, BHK Malmen. I've read the breeding education made by the Swedish Kennel Club who is in six parts (genetics, breeding, mating & whelping, nutrition, juridik, behavior) and is supposed to give us breeders more knowledge to reach our goals in our own breeding.


I have also a son, Kevin, who are born i 2006. We live in the little town Gällivare, up in the north of Sweden, where the woods and mountains are just a few steps away. Together with my sister, Gabriella Holmström, we started the Mountainduck's kennel in 2012.
Vi är ambassadör för K9 Competition och alla våra hundar badas och trimmas med hjälp av deras produkter.

Copyright © Mountainduck's kennel